Vergisel ve Hukuki Boyutlarıyla Arsa Karşılığı İnşaat İşleri

 • Arsa Payı Karşılığı Bağımsız Bölüm Yapımı (Kat Karşılığı İnşaat) Sözleşmeleri
 • Arsa Payı Karşılığı Bağımsız Bölüm Yapımı Sözleşmesinin Tanımı, Niteliği, Unsurları ve Şekli
 • Arsa Payı Karşılığı Bağımsız Bölüm Yapımı Sözleşmesinin Hükümleri
 • Arsa Payı Karşılığı Bağımsız Bölüm Yapımı İşlerinin Vergilendirilmesi
 • Genel Açıklama
 • Arsa Payı Karşılığı Bağımsız Bölüm Yapımı İşlerinin "Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşleri"ne İlişkin Düzenlemeler(Özel Vergileme Sistemi) Açısından Değerlendirilmesi
 • Arsa Payı Karşılığı Bağımsız Bölüm Yapımı İşinde Arsa Sahibinin Gelir ya da Kurumlar Vergisi Açısından Durumu
 • Arsa Payı Karşılığı Bağımsız Bölüm Yapımı İşlerinde Müteahhidin Gelir ya da Kurumlar Vergisi Açısından Durmu
 • Arsa Payı Karşılığı Bağımsız Bölüm Yapımı İşlerinde Müteahhidin ve Arsa Sahibinin Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu
 • Arsa Payı Karşılığı Bağımsız Bölüm Yapımı İşlerinin Vergilendirilmesinde Model Önerisi

Bilgisayar Programlarının Hukuki Niteliği ve Vergilendirilmesi

 • Bilgisayar Programının Hukuki Niteliği
 • Bilgisayar Programıın Sahibinin, Bu Programdan Ticari Olarak Yararlandığı Muhtelif Hallerde Elde Ettiği Kazancın Vergilendirilmesi
 • Diğer Özellikli Hallerde Ortaya Çıkan Kazancın Verilendirilmesi
 • Yurtdışında Mukim Kişi Ya Da Firmalardan Alınan Bilgisayar Programları İle Bu Programlara İlişkin Mali Haklarda Vergileme
 • Web Sitesi Tasarımı Faaliyeti Nedeniyle Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi
 • Bilgisayar Programları Ve Bağlantılı İşlemlerin Kdv Açısından Değerlendirilmesi
 • Serbest Bölgelerde İcra Edilen Bilgisayar Programı İle İlgili Faaliyetlerin Vergilendirilmesi
 • Yazılım Faaliyetlerine İlişkin Teşvikler
 • Bilgisyar Programının Muhasebeleştirilmesi